02 - I.08.
określenie zabytku: Grobowiec Markowskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1904r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grobowiec wykonany z piaskowca - składający się z trzech części.
Na części środkowej (prawdopodobnie najstarszej)
usytuowany jest pomnik anioła dzierżącego wieniec.
Po prawej stronie umieszczona jest stara fotografia w drewnianej
ramce.
inskrypcje:
- na kamiennym cokole:
D.O.M. / Ś.P. / ANTONI MARKOWSKI / ŻYŁ LAT 44 ZM. D: 1. WRZEŚ: 1904R. / ZGASŁEŚ MĘŻU W SILE WIEKU /
Z TOBĄ SZCZĘŚCIE ULECIAŁO / TYLKO BOLEŚĆ I ŁZA W OKU / MNIE I DZIECKOM POZOSTAŁO /
ŚPIJ WIĘC MĘŻU DROGI SOBIE / JA ZAWSZE DUCHEM PRZY TOBIE //
D.O.M. / Ś:P: / NINI MARKOWSKIEJ / Najdroższej mojej córuchnie / Żyła lat 12 / Um. 1-IV-1908r. /
Prosi o zdrowaś / Marya //

- na płycie:
Ś.P. / MARIA z HR. TARŁÓW / MARKOWSKA / UR. 1864R. – ZM.1822R. //
SZYMON / MARKOWSKI / UR. 1936R. – ZM. 1945R. //
MICHAŁ / MARKOWSKI / UR. 1900R. – ZM. 1965R. //
JULIA Z D. GARDULSKA / REMISZEWSKA / UR. 1900R. – ZM. 1979 //
MARIA Z D. MARKOWSKA / REMISZEWSKA / UR. 1928R. – ZM. 1980 //
Ś.P. / RÓŻA ZD. HRADIL / MARKOWSKA / UR. 1903 – ZM – 1983R. //
TADEUSZ / RUTKOWSKI / UR. 1910 – ZM. 1985 //
FRANCISZEK / MIŁEK / UR. 20.V.1915R. / ZM. 21.II.2003R. //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Ogólny stan obiektu dobry, ale wymaga drobnych prac konserwatorskich.