03 - I.09B.
określenie zabytku: płyta nagrobna
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: nieznana
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Płyta z piaskowca, w jej górnej części krzyż, następnie inskrypcje (nieczytelne) oraz na dole zdobiona dwiema
powiązanymi ze sobą, odwróconymi, płonącymi pochodniami.
inskrypcje:
nieczytelne
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zniszczony, porośnięty mchami, ma miejsce lasowanie piaskowca. Nagrobek wymaga prac konserwatorskich.