04 - I.13.
określenie zabytku: Grób Klosińskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1931r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób lastrykowy z pomnikiem z piaskowca szydłowieckiego. Pomnik na planie prostokąta, na nim znajdują się
wyryte inskrypcje. Na pomniku krzyż.
inskrypcje:
- na pomniku:
Ś.P. / ALEKSANDER KLOSIŃSKI / ZASNĄŁ W PANU / DN. 15 VI – 1931r / MAJĄC LAT 70 /
Ś.P. / JULJA / Z OLESIŃSKICH / KLOSIŃSKA / ZASNELA W PANU / DN. 27.XII -1950r. / MAJĄC LAT 78

- na płycie:
CAŁOWIE / MARIA ŻYŁA LAT 65 / ZM. 3 I 1976 // WŁADYSŁAW ŻYŁ LAT 81 / ZM. 5 V 1984 ? POKÓJ ICH
DUSZOM //
WACŁAW BOWNIK / ŻYŁ LAT 73 ZM. 6 II 1973 // BARBARA BOWNIK / ŻYŁA LAT 81 ZM. 26 X 1986 /
POKÓJ ICH DUSZOM
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zniszczony, porośnięty mchami.
Nagrobek wymaga prac konserwatorskich.