05 - I.24.
określenie zabytku: mogiła żołnierzy
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1914r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Mogiła wykonana z piaskowca, otoczona oblamówką. Pomnik składa się z płyty na której wyryte są inskrypcje, do jego wyższej części przytwierdzone są metalowe szable, a także krzyż i data powstania mogiły.
Na szczycie pomniku postawiony jest orzeł.
inskrypcje:
MOGIŁA ŻOŁNIERZY / ARMII AUSTRO – WĘGIERSKIEJ / POLEGŁYCH /
W BITWIE O SANDOMIERZ / WE WRZEŚNIU 1914r. //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt porośnięty mchami. Wymaga prac konserwatorskich.