06 - I.30.
określenie zabytku: Grób familijny Stefańskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: neogotyk
data powstania: 1881r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Podstawa grobu wykonana z lastryko, przed grobem znajduje się krypta wejściowa. Na podstawie grobu znajduje się pomnik na podstawie prostokąta, na jego cokole wyryte są inskrypcje. Pomnik w stylu neogotyckim
(o czym świadczą sterczyny i jego strzelistość) w formie kapliczki, z czterema wieżyczkami (sterczynami) na brzegach, natomiast w środku jest rzeźba osoby duchownej, prawdopodobnie biskupa trzymającego pastorał i księgę
(Pismo Święte). Całość zwieńczona jest krzyżem.
inskrypcje:
- na pomniku:
ŻYŁA LA 59 ZMARŁA DN 8 LIPCA / 1881 PROSI O /
POZDROWIENIE ANIELSKIE //
Ś.P. / HONRAT / STEFAŃSKI / * 3.03. 1904 / + 17.03. 1984 /
SPOCZYWAJ W POKOJU //
Ś.P. / JULIANNA / STEFAŃSKA / * 19.05.1915 / + 14.01.2001 /
SPOCZYWAJ W POKOJU //

- tabliczki:
Ś.P. / HELENA Z BRYŁÓW / STEFAŃSKA / ŻYŁA LAT 54 / ZM. DN. 27.3.1951 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt dość zniszczony, lasowanie piaskowca, porośnięty mchami.
Wymaga prac konserwatorskich.