08 - I.56.
określenie zabytku: Grób Stefańskiej
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1892r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób składa się z pomnika oraz krypty, które otoczone są czterema słupkami wykonanymi z piaskowca, połączonymi ze sobą sztabami wykonanymi z żelaza. Sam pomnik wykonany na planie prostokąta jest z piaskowca szydłowieckiego.
Rzeźba Matki Boskiej z wężem pod stopą, postawiona na postumencie - na frontowej ścianie tegoż postumentu wyryte są inskrypcje.
inskrypcje:
Ś.P. / Wiktorya / STEFAŃSKA / Żyła lat 43 zm. / d. 30 Paździer.. / 1892r. /
”Rodzice … … / postawili proszą / o Zdrowaś Marya. //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zabrudzony, popękany, porośnięty mchem, widoczne lasowanie piaskowca. Powinien zostać poddany pracom konserwatorskim.