09 - II.01.
określenie zabytku: Grób Szubartowiczów
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1896r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób składa się z obelisku postawionego na stosie kamieni, oraz z płyty grobowej. Całość wykonana jest z piaskowca szydłowieckiego, ogrodzona sześcioma słupkami połączonymi ze sobą żelaznym łańcuchem. Na obelisku widoczne są wyryte inskrypcje, natomiast w jego górnej części ozdobiony jest wieńcem. Na obelisku znajduje się żelazny krzyż.
inskrypcje:
Ś.P. / X WAWRZYNIEC / SZUBARTOWICZ / DZIEKAN – PRAŁAT / KAPITUŁY SANDOMIERSKIEJ /
DŁUGO-LETNI PROBOSZCZ / PARAFII Śgo PAWŁA / W SANDOMIERZU / ZMARŁ DNIA 22 LISTOPADA 1911r. /
ŻYŁ LAT 80 / PROSI O ZDROWAŚ / MARIA //
X Ś.P. / ROMAN / SZUBARTOWICZ / PROBOSZCZ PARAFII OŻARÓW / ŻYŁ LAT 40 ZM. DNIA 12 WRZEŚNIA /
1896R / PROSI O WESTCHNIENIE / DO BOGA //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zabrudzony, popękany, porośnięty mchem, widoczne lasowanie piaskowca. Powinien zostać poddany pracom konserwatorskim.