10 - II.12.
określenie zabytku: Grób Grelów
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1896r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób wykonany w całości z lastryko, otaczają go cztery słupki połączone ze sobą żelaznymi sztabami. Sam pomnik ma formę krzyża na postumencie.
W postumencie zawarte są wyryte inskrypcje, a także “wgłębienie” w którym prawdopodobnie znajdowała się rzeźba Matki Boskiej, obecnie zachowana jest
tylko głowa tejże rzeźby. Pomnik jest odchylony od pionu w lewą stronę.
inskrypcje:
Ś.P. / RAFAŁ GRELA / SYNOWIE / APOLONIUSZ PRZEŻYŁ 21 / STEFAN 22 / JAN 21 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zabrudzony, popękany, porośnięty mchem. Brakuje rzeźby Matki Boskiej która uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. Cały pomnik odchylony jest od pionu w lewą stronę. Żelazne sztaby rdzewieją, są powykrzywiane.
Konieczne jest poddanie go zabiegom konserwatorskim.