13 - II.61.
określenie zabytku: Grób Sochackich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1895r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Pomnik wykonany z piaskowca pińczowskiego. Figurka Matki Boskiej z młodym Chrystusem ustawiona na postumencie. Na postumencie wyryte są inskrypcje.
inskrypcje:
ANTONI SOCHACKI / ŻYŁ LAT 66 / ZM. 26 LISTOP. 1895r. //
MARYANNA SOCHACKA / ŻYŁA LAT 67 / ZM. 8 STYCZNI 1887 //
WIKTORYA SOCHACKA / ŻYŁA 6 MIES. / ZM. 14 CZERWCA 1896 / PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt zabrudzony, zasolony, zagrzybiony, porośnięty mchem i grzybem. Widoczne lasowanie piaskowca, ubytki mechaniczne.
Wymaga natychmiastowego podjęcia prac konserwatorskich.