17 - III.17.
określenie zabytku: Grób Karpowiczowej
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1923r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób w formie krzyża na postumencie. Wykonany na planie prostokąta.
Na krzyżu ukrzyżowany Chrystus.
inskrypcje:
Ś.P. / ZOFIA / KARPOWICZ / ZM. 25.XI.1923R. / PRZEŻYWSZY LAT 79 /
PROSI O MODLITWĘ //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, widoczne są zagrzybienia oraz uszkodzenia
mechaniczne. Wymagana jest jego konserwacja. Inskrypcje są trudne do rozczytania.