18 - III.18.
określenie zabytku: niezidentyfikowany
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: nieznana
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany na planie prostokąta, składa się z dwóch części
- podstawy i części górnej. Niestety jest bardzo zniszczony, nieczytelne są żadne inskrypcje.
inskrypcje:
nieczytelne
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, widoczne są zagrzybienia, zasolenia oraz uszkodzenia mechaniczne i lasowanie piaskowca.
Konieczne jest podjęcie prac konserwatorskich.