19 - III.37.
określenie zabytku: Nagrobek Bryły
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1908r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie, który wykonany jest na planie prostokąta. Na krzyżu Chrystus, na postumencie natomiast są wyryte inskrypcje. Całość wykonana jest z piaskowca szydłowieckiego.
inskrypcje:
Ś.P. / WOJCIECH BRYŁA / Ż. L. 61 UR 28/III 1847R. / ZM. 24/I 1908r. //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, widoczne są zagrzybienia, zasolenia oraz uszkodzenia mechaniczne i lasowanie piaskowca.
Jest porośnięty mchem. Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.