20 - III.45.
określenie zabytku: Nagrobek Maryanny z Malców
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1876r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża ustawionego na postumencie. Niestety jest zniszczony, krzyż leży obok postumentu.
Całość wykonana jest z piaskowca. Na postumencie są inskrypcje,
które trudno odczytać.
inskrypcje:
DOM / Sp / Maryanny z Malców / Sroczynej / która przeżyła lat 23 przeniosła / się do wieczności dnia 27 listo /
pada 1876 roku //
*druga strona nieczytelna*
z tyłu: H.J.LAGIER 1843 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest bardzo zniszczony. Krzyż, który pierwotnie znajdował się na postumencie został zniszczony, jego prawe ramie jest urwane, natomiast sam krzyż leży obok postumentu. Całość jest zagrzybiona i bardzo porośnięta mchem. Liczne są ubytki mechaniczne. Niezbędna jest jak najszybsza konserwacja obiektu.