21 - IV.07.
określenie zabytku: Nagrobek Gaikowej
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1914r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany z piaskowca pińczowskiego, składający się z krzyża umieszczonego na postumencie.
Postument wyrzeźbiony jest na kształt ponakładanych na siebie kamieni,
na postumencie znajdują się wyryte inskrypcje. Krzyż oplatają rośliny.
Cały pomnik otacza sześć słupków wykonanych z tego samego piaskowca.
inskrypcje:
DOM / Ś.P. / MARYANNA Z MENDALÓW / GAIKOWA / UR 29 GRUDNIA 1838r / ZM 19 LIPCA 1914r /
W 75 ROKU ŻYCIA //
Ś.P. / WALENTY GAJEK / ZM. 27 – XI – 1920 / W WIEKU LAT 94 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony. Jest porośnięty grzybami i mchem, a także zasolony.
Ma miejsce lasowanie piaskowca, obiekt wymaga konserwacji.