22 - IV.08.
określenie zabytku: Grób Jakubowskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1908r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany w formie krzyża na postumencie.
Wykonany jest z piaskowca szydłowieckiego. Na postumencie wyryte są inskrypcje, na krzyżu Chrystus.
inskrypcje:
- front:
JÓZEF JAKUBOWSKI / ŻYŁ LAT 73 ZM. D 2 LIP. / 1908 / PROSI O ZDROWAŚ / MARIA /
KOCHAJĄCA ŻONA / WRAZ Z DZIEĆMI / TEN POMNIK STAWIA //
prawa strona: Ś.P. / ALINA ELŻBIETA / FRAJNDT / ŻYŁA M 6 ZM. D. 16 / KWIET. 1910r / ŚPIJ ANIELE MÓJ //

- lewa strona:
Ś.P. / APOLONIA ELŻBIETA / Z JAKUBOWSKICH / FRAJNDT / ZM. D. 26 KWIET. 1910r /
PRZEŻYŁA LAT 19 / PROSI O WESTCHNIENIE / DO BOGA //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony. Jest porośnięty grzybami i mchem, a także zasolony.
Ma miejsce lasowanie piaskowca, obiekt wymaga konserwacji.