23 - IV.12.
określenie zabytku: Grób Żubrów
materiał, technika: piaskowiec
styl: klasycyzm
data powstania: 1910r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie obelisku ustawionego na cokole. Cokół o podstawie prostokąta. Całość na płycie z czterema słupkami, które są połączone ze sobą żelaznymi łańcuchami. Na cokole widoczne są wyryte inskrypcje, natomiast
w górnej części obelisku - wyryty jest krzyż.
inskrypcje:
Ś.P. / PAWEŁ ŻUBER / UR 9 I 1843 / ZM 20 III 1910 //
Ś.P. / MARJA Z BILSKICH / ŻUBER / UR 18 VI 1850 / ZM 27 VI 1912 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest trochę zabrudzony, mimo to nie jest niezbędna konserwacja tego obiektu, gdyż jego ogólny stan jest dobry.