24 - IV.14.
określenie zabytku: Grób Serafinów i Kapał
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1914r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek składa się z cokołu na którym znajduje się rzeźba Matki Boskiej.
Na cokole widoczne są ryte inskrypcje, a w jego górnej części - ozdobny fryz.
inskrypcje:
Ś.P. / MARYANNA SERAFIN / ŻYŁA LAT 77. ZM. 27 LIST. 1914 //
ZOFJA KAPAŁA / ŻYŁA LAT 6 ZM. 7 SIERP. 1915 //
JANINA KAPAŁA / ŻYŁA LAT 4 / ZM SIERP 1915 //
MARYANNA KAPAŁA / ŻYŁA LAT 2 ZM. 12 SIERP. 1915 //
BRONISŁAWA KAPAŁA / ŻYŁA LAT 13 ZM 19 LIPC 1916 //
STROSKANI RODZICE JAN, MARYANNA /
KAPAŁA TEN POMNIK WZNOSZĄ I PRZE - /
CHODNIÓW O ZDROWAŚ MARIA PROSZĄ //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt został bezmyślnie zniszczony poprzez pomalowanie go farbą olejną.