25 - IV.39.
określenie zabytku: Grób Muszyńskiego
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1877r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Pomnik wykonany z piaskowca szydłowieckiego, pierwotnie miał formę krzyża usytuowanego na podstawie.Całość ogrodzona jest metalowym ogrodzeniem
z kutymi ozdobami.
inskrypcje:
D.O.M. / Tu spoczywają zwłoki Ludwika / MUSZYŃSKIEGO / zmarłego w.d. 25 maja / 1877r przeżył lat 52 /
Pokój Jego Duszy //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest bardzo zniszczony. Krzyż, który pierwotnie znajdował się na podstawie jest obecnie oderwany, stoi oparty o ogrodzenie. Pomnik porośnięty jest grzybami i mchem, widoczne są zasolenia i liczne ubytki mechaniczne.
Wymagana jest konserwacja tego obiektu.