26 - IV.48.
określenie zabytku: Nagrobek Bryliny
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1879r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża z Chrystusem na postumencie. Postument wykonany jest na planie prostokąta. Całość wykonana jest z piaskowca pińczowskiego.
Na postumencie widoczne są wyryte inskrypcje.
inskrypcje:
DOM / Giertundy z Królów / Brylins / Która przeżywszy lat / 33 i pozostawszy / męża i syna przenios- /
ła się do wiecznej / 2 lutego 1879 //
Janina i Wincenty / BRYŁA / … / Mąż .. / ten pomnik stawia / 1874 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, widoczne jest lasowanie piaskowca, ubytki mechaniczne oraz zagrzybienie i zasolenie. Cały nagrobek odchylony jest od pionu w lewą stronę. Obiekt wymaga konserwacji.