27 - V.02.
określenie zabytku: Nagrobek Bugajskich
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1930r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie rzeźby na postumencie. Rzeźba wykonana jest z piaskowca. Przedstawia ona Jezusa dźwigającego krzyż. Postać Jezusa jest poruszona, nogi rozstawione. Chrystus odziany jest w długie szaty, oburącz obejmuje krzyż,
na głowie ma koronę cierniową. Na postumencie tabliczki z wyrytymi inskrypcjami.
inskrypcje:
Ś.P. / MARJA Z MAZURKIEWICZÓW / BUGAJSKA / ŻYŁA LAT 71 / ZM. 7.I.1930R //
Ś.P./ STANISŁAW / BUGAJSKI / ŻYŁ LAT 81 / ZM. 18 III 1939r //

- tablica z lastryko na płycie grobowca:
Ś.P. / GAWROŃSCY / MARIAN HELENA /
ZAMĘCZONY / WIOSNĄ 1940 / W OSTASZOWIE //
ŻYŁA LAT 74 / ZM 22 VII 1956 //
APOLONIA / BUGAJSKA / ŻYŁA LAT 70 / ZM 15 II 1954 //

- tablice:
Ś.P. / ANTONI / GAWROŃSKI / Żył lat 36 / Zm. 28. XII 1956r / Prosi o Zdrowaś / Maria //
Ś.P. / MARIAN / PISARCZYK / ŻYŁ LAT 60 / ZMARŁ 14 09 1997 / POKÓJ JEGO / DUSZY //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, zasolony, zlasowany i popękany.
Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.