28 - V.10.
określenie zabytku: Nagrobek Budzyńskiego
materiał, technika: żeliwo
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1869r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Na frontowej ścianie postumentu znajdują się inskrypcje. Na krzyżu Jezus Chrystus. Postument wykonany jest
na podstawie prostokąta.
inskrypcje:
Ś.P. / KONSTANTY / BUDZYŃSKI / RADCA STANU / PROFESSOR / ŻYŁ LAT 64 / ZM. 11 LUTEGO 1869r //
POZOSTAŁE DZIECI / I WNUKOWIE PROSZĄ / O WESTCHNIENIE / DO BOGA //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, skorodowany, pęknięty postument.
Nagrobek należy poddać zabiegom konserwatorskim.