29 - V.12.
określenie zabytku: Nagrobek Szczepańskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1833r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Postument jest wykonany
z piaskowca szydłowieckiego, na nim znajdują się inskrypcje. Krzyż natomiast wykonany jest z żeliwa. Do krzyża przytwierdzony Jezus Chrystus.
inskrypcje:
D.O.M. / S.p. Wincenty / SZCZEPAŃSKI / Profesor Szkół Sandomier / skich żył lat 64 + 7 Maya / 1833r /
Wraz z Żoną Maryą któ / ra żyła lat 76 + 19 Kwiet / 1867r //
D.O.M. / Ś:P: / MARYA z WOJNOWSKICH /SOKOŁOWSKA / ŻYŁA LAT 59 / + D. 27 LUTEGO 1907 R /
PROSI / O ZDROWAŚ MARYA //
D.O.M. / S:p: Stanisław / WOJNOWSKI / + d: 2 Kwiet 1949r / wraz z Żoną s:p: Ka / roliną z Szczepańskich /
która żyła lat 66 / + d 2 Lip 1889r / proszą o westchnienie / do Boga //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, piaskowiec porośnięty grzybami, zasolony, ma miejsce lasowanie piaskowca. Krzyż żeliwny jest uszkodzony, jego górna część została prawdopodobnie oderwana. Żeliwo z którego wykonany jest krzyż koroduje.
Obiekt należy poddać zabiegom konserwatorskim.