30 - V.31.
określenie zabytku: Nagrobek Ziółkowskiego
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1868r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Całość wykonana jest z piaskowca szydłowieckiego. Postument zawiera wyryte inskrypcje, zwieńczony jest zdobieniem. Krzyż natomiast ozdobiony jest wieńcem.
inskrypcje:
Ś.P. / ANTONI / ZIÓŁKOWSKI / UR. 10 VI 1812 / ZM 20 IV 1868 //
Przechodniu / Pamiętaj o sądzie / jaki spadł na mie / taki i Ciebie spotka / Bądź zdrów i żyj / tak abyś
(dalej nieczytelne..)
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, piaskowiec porośnięty grzybami i mchem, zasolony,
ma miejsce lasowanie piaskowca.
Nagrobek należy poddać zabiegom konserwatorskim.