31 - V.32.
określenie zabytku: Nagrobek Kolasińskiej
materiał, technika: żeliwo
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1932r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób składa się z lastrykowej płyty i krzyża żeliwnego postawionego na podeście wykonanym z piaskowca. Całość otoczona jest metalowym płotkiem. Sam krzyż zawiera inskrypcję na tabliczce oraz obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Do krzyża przytwierdzony jest Jezus, ramiona krzyża zdobione są niebieskimi szkiełkami.
inskrypcje:
Ś.P. / KOLASIŃSKA / KRYSTYNA / URODZONA 8 VIII 1922 /
ZMARŁA TRAGICZNIE / 15 IV 1932 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, żeliwo koroduje, jest zabrudzony.
Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.