32 - V.33.
określenie zabytku: Nagrobek Czajkowskich
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1887r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany w formie krzyża na postumencie. Stoi on na nagrobnej płycie lastrykowej, całość otaczają cztery słupki które są połączone żelaznymi sztabami. Na postumencie wyryte są inskrypcje.
inskrypcje:
Ś.P. / MICHALINA / z ZIÓŁKOWSKICH / CZAJKOWSKA / ŻYŁA LAT 29. / ZM. 29.VII.1887.
Ś.P. / JAN / CZAJKOWSKI / ŻYŁ LAT (dalej nieczytelne...)
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Nagrobek jest zabrudzony, porośnięty grzybem.
Inskrypcje są trudne do rozczytania. Wymaga prac konserwatorskich.