33 - V.41.
określenie zabytku: płyta nagrobna
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: nieznana
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Płyta nagrobna wykonana z piaskowca. Zaczynając od górnej jej części widzimy na niej krzyż opasany wieńcem, poniżej znajdują się wyryte inskrypcje (niestety nieczytelne), na samym dole zaś czaszka ze skrzyżowanymi kośćmi.
inskrypcje:
nieczytelne
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, zasolony. Widoczne jest lasowanie piaskowca, inskrypcje są nieczytelne. Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.