34 - V.47.
określenie zabytku: Nagrobek Brydackiej
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1873r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek pierwotnie składać się musiał z dwóch części: podstawy i części na niej zamontowanej. Niestety do dzisiaj zachowała się jedynie podstawa, wykonana z piaskowca. Na niej znajdują się wyryte inskrypcje.
inskrypcje:
Módl się za nami …. (Święty) (?) / Antinia …. / … / BRYDACKA / Żyła dni 17 / um. D. 17 Czerw: 1873r //
(inskrypcje nieczytelne)
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest bardzo zniszczony. Zachowała się jedynie podstawa nagrobka.
Jest ona zabrudzona, zasolona, porośnięta grzybem.
Nagrobek wymaga podjęcia prac konserwatorskich.