36 - VI.19.
określenie zabytku: Grobowiec Michałowskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1901r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie rzeźby na postumencie. Całość wykonana z piaskowca. Na postumencie wyryte są inskrypcje. Na postumencie znajduje się rzeźba Matki Boskiej trzymająca wieniec.
inskrypcje:
Ś.P. / WALERIAN / MICHAŁOWSKI / Żył lat 58 zmarł / dnia 19 stycznia / 1930r. / Prosi o Zdrowaś Maryja //
Ś.P. / KAROLINA MICHAŁOWSKA / Z CZAIKÓW / LAT 78 / ZM. 13.IX.1950R. / Prosi o Zdrowaś Maria //
Ś.P. / PELAGIA / MICHAŁOWSKA / Żyła lat 6 / umarła 17 stycznia / 1901r. / Śpij aniele mój!//
Ś.P./ MARYJAN / MICHAŁOW / SKI / umarł 14 go / Września / 1901r. //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, porośnięty grzybem i mchem. Jest zabrudzony
i zasolony. Widoczne jest lasowanie piaskowca.
Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.