37 - VI.34.
określenie zabytku: niezidentyfikowany
materiał, technika: piaskowiec
styl: klasycyzm
data powstania: nieznana
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie obelisku wykonanym z piaskowca, na którym znajduje się żeliwny krzyż.
inskrypcje:
DOM …. / … / 29 czerwca //
Racz nam / STWÓRCO I PANIE / Dać nam wieczne odpo / czywanie a świa / tłość wiekuistna nie / chaj świeci mu /
na wieki //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, porośnięty grzybem. Jest zabrudzony i zasolony. Widoczne jest lasowanie piaskowca.
Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.