38 - VI.35.
określenie zabytku: Nagrobek Marijanny Wawro
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1856r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Na postumencie widoczne są wyryte inskrypcje ozdobną czcionką.
inskrypcje:
DOM / Ś.P. / Marijanny / Wawro / Wzorowej żony i matki / u: Jakóba i Teresy / K… / Zmarłej 20 lutego 1856 /
pozostały mąż wraz / z dziećmi tą pamiątkę / wznoszą //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, zasolony, porośnięty grzybem.
Widoczne jest lasowanie piaskowca. Obiekt jest zabrudzony.
Należy przeprowadzić zabiegi konserwatorskie.