41 - VI.46.
określenie zabytku: Grób Zdanowskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: klasycyzm
data powstania: 1907r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany w formie pomnika usytuowanego na kolumnie, która stoi na postumencie. Całość wykonana jest z piaskowca szydłowieckiego.
Na postumencie znajdują się wyryte inskrypcje. Na postumencie ustawiona jest kolumna (dorycka) zdobiona w jej górnej części krzyżem.
Na kolumnie stoi figura Matki Boskiej trzymająca złożone do modlitwy dłonie.
inskrypcje:
Królowo bez zma / zy / poczęta / Módl się za nami /
Tu spoczywa / ś.p. Łukach i / Magdalena z Stani / żeskich / Zdankowscy //
Marijanna z Malisekich ZDANKOWSKA / weaz z Córką Marią / .. z Zdankowskich / Zagórska //
Wieczny odpoczynek / Racz im dać / PANIE //
Ś.P. / WOJCIECH / KÓPCZEWSKI / ŻYŁ LAT 88 / ZM. D. 19 LUTEGO / 1908 R / PROSI O ZDROWAŚ / MARYA //
Ś.P. / JAN ZDANKOWSKI / ŻYŁ LAT 78 ZM.D.17 / PAŹDZIER: 1907 / PROSI O WESTCHNIENIE / DO BOGA //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, zasolony, porośnięty grzybem i zabrudzony.
Widoczne jest lasowanie piaskowca. Inskrypcje na postumencie są słabo czytelne. Wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.