42 - VII.17.
określenie zabytku: Nagrobek Stachunia Szubartowicza
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1886r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany w formie krzyża na postumencie. Postument ustawiony na kamiennej płycie o podstawie kwadratu. Całość wykonana jest z piaskowca szydłowieckiego. Na postumencie znajdują się inskrypcje wyryte ozdobną czcionką. Krzyż opleciony jest wieńcem.
inskrypcje:
Najukochańszemu / dziecku. / Tu spoczywają zwłoki / STACHUNIA / SZUBARTOWICZA / umarł d. 13.Grud:1886r. / żył lat. 2
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, porośnięty grzybem i mchem. Widoczne lasowanie piaskowca. Wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.