45 - VIII.14.
określenie zabytku: Grób Krzesimowskich
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1891r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób w formie krzyża na postumencie. Całość wykonana jest z piaskowca. Na postumencie widoczne są wyryte inskrypcje.
Pomnik ten otoczony jest czterema słupkami wykonanymi z piaskowca.
inskrypcje:
- inskrypcje od strony alejki:
D.O.M. / sp. JAN / KRZESIMOWSKI / Właściciel dóbr / Kobiernik / Żył lat 65. Zmarł d. /
25 Lipca 1895r. / (nieczytelne)… ten / pomnik postawiła pro- / si o westchnienie do / Boga //

- inskrypcje od strony piszczel:
s.p. / KAROLINA / z HRABIÓW TARŁO / KRZESIMOWSKA / Żyła lat 84. zmar-/
ła d. 26 marca 1891 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest porośnięty grzybem, zasolony i zabrudzony. Ma miejsce lasowanie piaskowca. Wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.