48 - IX.21.
określenie zabytku: Nagrobek Stefańskiej
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1934r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Postument wykonany jest na planie prostokąta, umieszczony na płycie nagrobnej. Otaczają go cztery słupki, które są ze sobą połączone żelaznymi sztabami. Na postumencie wyryte są
inskrypcje, postument zakończony jest łukiem oraz wyrzeźbioną twarzą Matki Boskiej.
inskrypcje:
Ś.P. / KATARZYNA Z CZAJKÓW / STEFAŃSKA / ŻYŁA LAT 75 / ZM. 10.III.1934 / PROSI O MODLITWĘ //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Nagrobek zabrudzony, ale prace konserwatorskie nie są niezbędne.