50 - IX.65.
określenie zabytku: Grób Nurowskich
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1935r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób betonowy z nastawą lastrykową w kształcie krzyża i wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Otaczają go słupki połączone ze sobą różańcem.
inskrypcje:
Ś.P. / ANNA z CZERNIKÓW / NUROWSKA / ŻYŁA LAT 70 / ZM. 17.III.1935R. / PROSI O ZDROWAŚ MARIA //
BOŻE ZBAW BO MOŻESZ / O JEZU ZBAW NAS BO MOŻESZ / A ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI / ZMARŁEM …. /
…. MARIO! / BEZ GRZECHU POCZĘTA / ZLITUJ SIĘ ZLITUJ / NAD TEM DUSZAMI / KTÓRE ZA
ŻYCIA RÓŻAŃCEM / ŚWIĘTEM CIĘ WIELBIŁY //
POD KRZYŻEM / MOJE ZBAWIENIE //
Ś.P. / ANNA Z CZERNIKÓW NUROWSKA / ŻYŁA 70L. ZM. 17 III 1935 //
WOJTUŚ I JÓZEF NUROWSKI / ŻYŁ 2 GODZ. + 7 II 1940 ŻYŁ 82L. ZM. 10.I.1944 //
MARIA Z NUROWSKICH ŁOPALIŃSKA / ŻYŁA 61L. ZM. 14 VII 1956 //
SYLWESTER PIETRUSIŃSKI / ŻYŁ 78L. ZM.31.VII.1996 / JEZU UFAM TOBIE //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony i porośnięty grzybem. Wymaga prac konserwatorskich