51 - X.29.
określenie zabytku: Nagrobek Lasoty
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1937r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grób składa się z lastrykowego cokołu na którym stoi figura Matki Boskiej pomalowana na biało. Na lastrykowym cokole znajdują się wyryte inskrypcje. Cały nagrobek jest przekrzywiony w lewą stronę.
Figura Matki Boskiej ma dłonie złączone do modlitwy.
inskrypcje:
Ś.P. / Z SKORUPSKICH / JÓZEFA / LASOTA / ŻYŁA LAT 76 / ZM. 11-VII-1937 / PROSI O MODLITWĘ //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, zniszczony poprzez pomalowanie go białą farbą.
Cały jest przekrzywiony w lewą stronę.
Wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich.