52 - X.66.
określenie zabytku: Grobowiec księży
materiał, technika: piaskowiec
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1933r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Grobowiec murowany otynkowany, w formie domku do którego można wejść (po prawej stronie są drzwi). Na ścianie frontowej widoczne jest pole
z kamienia, na szczycie którego jest umocowana figura Chrystusa.
W prawej części tego pola znajduje się granitowa płyta z inskrypcjami.
Tylna ściana grobowca zakończona jest szczytem z otworem.
inskrypcje:
TUTAJ CZEKAJĄ NA ZMARTWYCHWSTANIE / Ś.P. KSIĘŻA EMERYCI //
KS. PROB. JÓZEF KIEPAS + 14.04.1932 //
KS. KAN. HENRYK RADOMSKI + 16.10.1933 //
KS. INF. LEON TARŁO + 6.12.1934 //
KS. KAN. WALENTY STARZOMSKI + 20.9.1935 //
KS. PROB. JAN NOWAKOWSKI + 29.03.1940 //
KS. PROB. ANTONI JOŃCA + 22.03.1941 //
KS. PROB. STANISŁAW CHAŁAS + 8.04.1941 //
KS. KAN. PAWEŁ POŚŁUSZYŃSKI + 10.01.1943 //
KS. PROB. STANISŁAW PIETRUSIŃSKI + 22.08.1944 //
KS. PROB. WAWRZYNIEC SIEK + 30.01.1945 //
KS. KAN. JÓZEF GODZISZEWSKI + 10.05.1945 //
KS. PROB. LEON WOJCIECHOWSKI + 9.10.1945 //
KS. PROB. JÓZEF PYSZKA + 20.01.1946 //
KS. PROB. HENRYK SKOWIERZAK + 4.09.1947 //
KS. PROB. STANISŁAW KAWECKI + 1.10.1947 //
KS. PROB. JÓZEF TRYBULSKI + 10.12.1946 //
KS. PROB. EUGENIUSZ JEZIOROWSKI + 7.02.1952 //
KS. PROB. ROMAN KACPERSKI + 7.07.1951 //
KS. PROB. TOMASZ KRUZER + 12.02.1952 //
KS. PROB. JAN NAZAREWICZ + 20.07.1952 //
KS. PROB. JÓZEF SAPIŃSKI + 29.07.1953 //
KS. PROB. KAROL SARNECKI + 23.01.1956 //
KS. PROB. JAN KADŁUBEK + 10.01.1957 //
KS. PROB. JÓZEF KRAS + 6.09.1957 //
KS. PROB. WŁADYSŁAW TYŁKO + 10.04.1957 //
KS. PROB. TADEUSZ MALEWSKI + 1.05.1962 //
KS. PROB. ADAM WĄS + 31.01.1970 //
KS. PROB. ZACHEUSZ SMOLARCZYK + 28.03.1971 //
KS. PROB. WŁADYSŁAW GAC + 3.04.1971 //
KS. PROB. ROMAN KAPCZYŃSKI + 8.12.1971 //
KS. PROB. KAZIMIERZ PETRYSZAK + 27.02.1972 //
KS. PROB. ANTONI LIPIEC + 11.09.1975 //
KS. PROB. JÓZEF WAWER + 18.02.1977 //
KS. PROB. JAN ULANOWICZ + 3.12.1977 //
KS. PROB. CZESŁAW LEWANDOWSKI + 30.10.1988 //
KS. PROB. FRANCISZEK WIŚNIEWSKI + 17.7.1992 //
KS. KAN. KAZIMIERZ KOWCZYK DOBRY PASTERZ + 29.11.1998 //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Ogólny stan obiektu dobry, jest jedynie trochę zabrudzony.
Nie wymaga prac konserwatorskich.