53 - X.94.
określenie zabytku: płyta nagrobna
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: nieznana
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Płyta nagrobna wykonana z lastryko. W jej dolnej części znajduje się tabliczka
z wyrytymi inskrypcjami. Całość jest otoczona betonową oblamówką.
inskrypcje:
nieczytelne
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, praktycznie cały porośnięty mchem.
Ma nieczytelne inskrypcje. Jego prawa strona się zapada.
Wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich