54 - XII.13.
określenie zabytku: Grób Świątańskiego
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1939r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek w formie krzyża na postumencie. Postument wykonany jest na planie prostokąta, umieszczony na płycie nagrobnej. Na postumencie wyryte są inskrypcje,postument zakończony jest łukiem oraz wyrzeźbioną twarzą
Matki Boskiej.
inskrypcje:
Ś.P. / PAWEŁ / ŚWIĄTAŃSKI / ŻYŁ LAT 72 ZM. – 4.-I.1939 / WIECZNY ODPOCZYNEK / RACZ MU DAĆ PANIE //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, popękany i pobrudzony.
Wymaga prac konserwatorskich.