55 - XIII.32.
określenie zabytku: niezidentyfikowany
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1939r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Nagrobek wykonany z piaskowca. Jest to krzyż stylizowany na drewniany, do niego przytwierdzony jest Jezus Chrystus.
inskrypcje:
Jezu Miłosierny / daj mu spokój / wiecz.. /
(dalej nieczytelne)
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zabrudzony, w dolnej części delikatnie porośnięty mchem. Wymagane są prace konserwatorskie.