56 - XIV.09.
określenie zabytku: Grób Bieleckich
materiał, technika: lastryko
styl: bez wyraźnych cech stylowych
data powstania: 1906r.
 
opis, znaki, sygnatury, napisy:
Płyta nagrobna wykonana z lastryko, na niej w jej górnej części widoczny krzyż, a poniżej wyryte są inskrypcje.
inskrypcje:
Ś.P. / PAWEŁ BIELECKI / ŻYŁ LAT 65 ZM. 10. VII. 1906R. // MARIA BIELECKA / ŻYŁA LAT 71. ZM. 20. VI. 1918R. /
KOCHAJĄCYM RODZICOM / OD JÓZEFA I GENOWEFY //
stan zachowania, potrzeby konserwatorskie:
Obiekt jest zniszczony, zabrudzony, porośnięty grzybem, popękany.
Inskrypcje są trudne do rozczytania.
Wymaga podjęcia prac konserwatorskich.